Technisch adviesbureau

Advies diensten

Diensten/adviestrajecten

 • haalbaar- en duurzaamheidsstudie met energie- en waterbesparende maatregelen
 • Quickscan bestaande installaties
 • PvE &​ Voorlopig Ontwerp (VO)
 • omgevingsvergunning-aanvraag
 • Definitief Ontwerp (DO)
 • bestek
 • aanbesteding
 • uitvoeringsbegeleiding (toezichthouder/opzichter)​
 • oplevering
 • nazorg

Overige diensten 

 • temperatuuroverschrijdingsberekeningen (TO) 
 • warmteverliesberekeningen
 • koellastberekeningen
 • PvE voor de brandmeld en ontruiminginstallaties​
 • omgevingsvergunning-aanvraagstukken, o.a. BENG-, ventilatie- en daglicht berekeningen

Haalbaar- en duuzaamheidstudie

 • (zeer) hoge WTW uit ventilatie retourlucht

 • warmte- en koudeopslag

 • zonne-energie

 • windenergie

 • warmtekrachtkoppeling (WKK)

 • grijswatersysteem

Elektrotechnische installaties

 • schakel- en verdeelinrichtingen

 • aarding en overspanningsbeveiliging

 • bliksembeveiliging

 • lichtinstallatie en verlichtingsarmaturen

 • noodverlichting- en vluchtwegaanduiding

 • voedingspunten

 • brandmeld- en ontruimingsinstallatie

 • data- en telefonienetwerk

 • inbraakmeld installatie​

 • geluid- en video installaties

 • energievoorzieningen (nutsbedrijf)​​

Werktuigkundige installaties

 • riolering en hemelwaterafvoeren installaties

 • warm- en koude tapwaterinstallaties

 • sanitaire installaties

 • brandblusmiddelen installaties

 • verwarmingsinstallaties

 • koelinstallaties

 • ventilatie en luchtbehandeling installaties

 • regeltechnische installaties

Vakgebieden